ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / 14:44:57     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 7/2561 จำนวน 57 ราย ประเภทยานพาหนะ โดยจัดทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053 217279 ต่อ 10025


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
สิ้นสุดวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561