ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / 15:03:59     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของกองทุนป้องกันและปราบกันและปราบปรามยาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของกองทุนป้องกันและปราบกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 69 ราย ประเภททองรูปพรรณ วัตถุมงคล ยานพาหนะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างฯ โดยจัดทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด สอบถามเพิ่มเติมที่ได้ 053 217279 ต่อ 10025


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
สิ้นสุดวันที่ : 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561