ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2561 / 11:42:44     โดย : สวท.พะเยา
   สนง.เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่
เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป, ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป, ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2562 เป็นต้นไป และมีนโยบายในการปรับขยายเวลาในการบริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โทรศัพท์ 0-5446-6605 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สนง.เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562