ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2561 / 11:46:04     โดย : สวท.พะเยา
   จ.พะเยา "เชิญร่วมงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน “ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา"”ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา พบกับ การสาธิต แสดงและจำหน่ายสินค้าจากแรงงานนอกระบบ, การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด, การเสวนาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น ท่านสวัสดิการจังหวัดพะเยาท่านบอกว่าเชิญชม ชิม ช้อป แชะ แชร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561