ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2561 / 11:50:05     โดย : สวท.พะเยา
   สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา รับสมัครพนักงานสรรพากร 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-17 ธันวาคม 2561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับเดือนละ 11,400 บาท คุณสมบัติต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ส่วนบริหารงานทั่วไปชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054 481871


ข่าวรับสมัคร จาก : สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561