ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2561 / 11:58:42     โดย : สวท.พะเยา
   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 3 คัน
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประสงค์ จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุดใช้การไม่ได้จำนวน 3 คันโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมในการซื้อทอดตลาดในครั้งนี้ ขอรับรายละเอียดได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6431-9376


ข่าวประกวดราคา จาก : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
สิ้นสุดวันที่ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561