ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ธันวาคม 2561 / 12:53:58     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
ด้วยเรชาธิการคณธกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน ๕๗ รายการ ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ ๑ คำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
สิ้นสุดวันที่ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561