ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 ธันวาคม 2561 / 10:48:26     โดย : สวท.เชียงราย
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา โทรศัพท์ 0-5371-3036 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.gprocurement.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561