ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 19 ธันวาคม 2561 / 10:11:50     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 สามารถติดต่อขอซื้อระเบียบการและใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคาม 2561 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สิ้นสุดวันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2562