ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 20 ธันวาคม 2561 / 14:56:00     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ในกรณีที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-449525


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก :
สิ้นสุดวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2562