ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 24 ธันวาคม 2561 / 11:29:05     โดย : สวท.พะเยา
   วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม พณิชยกรรม และคหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้สนใจสามารถติดตามราละเอียดการรับสมัครได้ที่ เว็ปไซด์ www.phayaotc.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054 – 887199 , 054 – 887200 ต่อ 432 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2562