ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 ธันวาคม 2561 / 16:08:15     โดย : สวท.พะเยา
   บริษัท นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสตรีไทย เข้าร่วมประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2562
บริษัท นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสตรีไทยที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม มีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ หรือเป็นคนเหนือตั้งแต่กำเนิด เข้าร่วมประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2562 โดยรับสมัครวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ บีบี คลินิก สาขาเชียงราย (ห้าแยกพ่อขุนฯ) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-7680245 และ 093-2982495


ข่าวรับสมัคร จาก : บริษัท นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด
สิ้นสุดวันที่ : 18 มกราคม พ.ศ. 2562