ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2562 / 16:31:54     โดย : งานพัสดุ สปข.3
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2

ข่าวประกวดราคา จาก : งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
สิ้นสุดวันที่ : 17 มกราคม พ.ศ. 2562