ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2562 / 15:54:41     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว บ้านห้วยบอน ม.13 ต.เวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน 549,000.00 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 14 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053451032


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
สิ้นสุดวันที่ : 14 มกราคม พ.ศ. 2562