ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2562 / 16:16:40     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อเหล็กข้ามน้ำแม่กวง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อเหล็กข้ามน้ำแม่กวง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อเหล็กข้ามน้ำแม่กวง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานซ่อมท่อของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โทร. 0-5351-1072 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 14 มกราคม พ.ศ. 2562