ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 มกราคม 2562 / 16:02:02     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 28 อัตรา


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงพยาบาลสวนปรุง
สิ้นสุดวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2562