ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 11:55:44     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ถนนฟากน้ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 054-431513


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2562