ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 11:59:01     โดย : สวท.พะเยา
   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา(สวท.พะเยา) ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา(สวท.พะเยา) ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป
หากท่านใดสนใจร่วมบริจาคของขวัญ ของรางวัล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สวท.พะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-887145


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สวท.พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 11 มกราคม พ.ศ. 2562