ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 12:00:00     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม 2562 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต่อม โทรศัพท์ 054-458771 ต่อ 205


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562