ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 12:01:06     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม 2562 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต่อม โทรศัพท์ 054-463123 ต่อ 12


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562