ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 14:04:26     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 โครงการ
สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sanphanet.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-343600 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร
สิ้นสุดวันที่ : 11 มกราคม พ.ศ. 2562