ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 16:14:47     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 3 ทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม ” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” หัวข้อย่อย “ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว” หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ. โทรศัพท์ 02-5471911


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงาน ก.พ.
สิ้นสุดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562