ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 16:33:36     โดย : สวท.แพร่
   เปิดรับสมัคร และสอนในหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 44
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 12 บ้านเหมืองหม้อ เปิดรับสมัคร และสอนในหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 44 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 12 บ้านเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ นางยุพาพร เชาวน์วุฒิ โทรศัพท์หมายเลข 081 603 0703


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 12 บ้านเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562