ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 16:38:41     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ จำนวน 6 รุ่น จัดการแข่งขันในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาห้วยม้า และสนามกีฬาในเครือข่ายจังหวัดแพร่ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-646205


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2562