ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 16:55:56     โดย : สวท.แพร่
   การแข่งขันการทำอาหารจากเนื้อโคขุนแบล็คโกศัย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารจากเนื้อโคขุนแบล็คโกศัย ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนแบล็คโกศัย ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 18.30 น. ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 11 มกราคม พ.ศ. 2562