ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2562 / 10:02:33     โดย : สวท.เชียงราย
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศเพื่อการฝึกประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศเพื่อการฝึกประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 16 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 0-5371-3036 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.gprocurement.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 16 มกราคม พ.ศ. 2562