ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2562 / 10:33:25     โดย : สวท.เชียงราย
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่งตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5318-4101-2


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
สิ้นสุดวันที่ : 22 มกราคม พ.ศ. 2562