ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2562 / 16:32:04     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-449633


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 22 มกราคม พ.ศ. 2562