ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2562 / 17:05:12     โดย : สวท.พะเยา
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ งานการศึกษา สำนักปลัด โทรศัพท์ 054-423098


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
สิ้นสุดวันที่ : 12 มกราคม พ.ศ. 2562