ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2562 / 08:39:09     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 166 รายการ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 166 รายการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 166 รายการ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 0-5300-3544 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
สิ้นสุดวันที่ : 23 มกราคม พ.ศ. 2562