ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2562 / 09:47:25     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 แจ้งขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 49 รายการ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 แจ้งขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 49 รายการ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานวรรพาสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-240486 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สิ้นสุดวันที่ : 21 มกราคม พ.ศ. 2562