ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2562 / 10:41:25     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่วังไฮ อำเภอเมืองลำพูน
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่วังไฮ อำเภอเมืองลำพูนสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5356-0988 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 21 มกราคม พ.ศ. 2562