ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2562 / 10:45:02     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการแปรรูปสมุนไพร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการแปรรูปสมุนไพร ณ วัดแม่สะงา ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14 - 18 ม.ค. 62


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 18 มกราคม พ.ศ. 2562