ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2562 / 17:03:13     โดย : สวท.ลำปาง
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน ๓ หลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ ของสถานีอนามัยบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า จำนวน ๒ หลัง และอาคารอเนกประสงค์ ของสถานีอนามัยบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จ.ลำปาง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๒๒ , ๐๘๘ ๒๖๘๒ ๒๔๗ ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 22 มกราคม พ.ศ. 2562