ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2562 / 17:05:37     โดย : สวท.ลำปาง
   แขวงทางหลวงลำปางที่๑ กรมทางหลวงมีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ๒๐รายการ
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวงมีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๘๒๔๖ ต่อ ๑๘ ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก :
สิ้นสุดวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562