ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2562 / 17:07:50     โดย : สวท.ลำปาง
   จังหวัดลำปางเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการโครงการ“บ้านคนไทยประชารัฐ”
กรมธนารักษ์โดยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์เปิดประมูลให้เอกชนลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อโครงการ“บ้านคนไทยประชารัฐ” ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.๓๕๔(บางส่วน) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ ๕๕ – ๑ - ๓๓ ไร่ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๒ ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก :
สิ้นสุดวันที่ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2562