ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 17 มกราคม 2562 / 14:46:35     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา
ด้วยสำนักงานสรรพากรภาค 8 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินจ้าง 15,000 บาท/เดือน ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ งานการเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 8 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งการสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5311-2363


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสรรพากรภาค 8
สิ้นสุดวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562