ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 17 มกราคม 2562 / 14:59:47     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สนับสนุนการดำเนินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งถนนให้มีความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาเดือนละ 12,080 บาท ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-481909


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2562