ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 18 มกราคม 2562 / 13:17:13     โดย : สวท.พะเยา
   สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการของสมาคมฯ ณ ห้องอาหาร ศรีสกุล ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดพะเยา ฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ 054-482960


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 21 มกราคม พ.ศ. 2562