ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 18 มกราคม 2562 / 15:32:46     โดย : สวท.ลำปาง
   สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เตือนนายจ้างยื่นแบบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ภายในเดือนมกราคม 2562
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ยื่นแบบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในเดือนมกราคม 2562 หากนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดและมีโทษอาญาปรับไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ถึง 10 คน และได้รับแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ขอให้แจ้งข้อมูลปัจจุบันพร้อมหลักฐาน เพื่อที่พนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง โทร. 054-625035-6 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 31 มกราคม พ.ศ. 2562