ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2562 / 13:15:08     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย รับสมัครฝึกอบรมอาชีพฟรี
ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัด ภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน และระยะสั้น รุ่นที่ 48 (2/2562) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วมีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562
โดยมีหลักสูตร 6 เดือน ดังนี้ หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล),โรงแรมและบริการ,การตัดเย็บเสื้อผ้า,เสริมสวยสตรี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้น โดยมีหลักสูตรดังนี้ หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,สักคิ้ว 3 มิติ,การตัดผมชาย,นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ,การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โทร.0 5372 3950 โทรศัพท์มือถือ. 08 1961 6676 โทรสาร. 0 5395 8055 E-mail. info@vtw-cr.go.th Facebook. www.facebook.com/vtw.chiangrai/


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 22 เมษายน พ.ศ. 2562