ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 มกราคม 2562 / 10:40:55     โดย : สทท.เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวร 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562