ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:29:11     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสำนักงานตรวจบัญชรสหกรณ์เชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เลขที่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังวัดเชียงใหม่ 50180 (เข้าประตูเดียวกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่) หรือเว็บไซต์ http://chiangmai.cad.go.thผู้ที่สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบุถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5312-1366


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ กรมตรวจบัญชรสหกรณ์
สิ้นสุดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562