ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 08:54:56     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่นสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 33 หมู่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดโทร .0-5351-0243 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562