ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:30:42     โดย : สวท.เชียงราย
   ด่านศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงราย ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร จำนวน 1 แฟ้มคดี
ด่านศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงราย ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร จำนวน 1 แฟ้มคดี กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ด่านศุลกากรเชียงแสน โทรศัพท์ 0-5377-7097


ข่าวประกวดราคา จาก : ด่านศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562