ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:31:54     โดย : สวท.เชียงราย
   โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 41 รายการ
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 41 รายการ กำหนดลงทะเบียนเสนอราคา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. และจะเริ่มประมูล เวลา 10.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง โทรศัพท์ 0-5395-3137-8 ต่อ 101 หรือดูรายละเอียดทาง www.wcrhospital.go.th/2015


ข่าวประกวดราคา จาก : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562