ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:26:30     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   เทศบาลตำลแม่อาย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 393 ม.7 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 14 ก.พ. 62 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 459000 ต่อ 109 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย
สิ้นสุดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562