ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 15:10:53     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านปงสนุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1 มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวล 1 หลัง รายการอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน โดยกำหนดดูอาคารที่จะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันการเสนอราคา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. และกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5433-5068-9 ต่อ 13,14


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1
สิ้นสุดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562