ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 16:11:39     โดย : สวท.ลำปาง
   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และยามรักษาความปลอดภัย ๑ อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒
ยามรักษาความปลอดภัย รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ ๐-๕๔๒๓-๐๘๕๕ ต่อ ๑๑


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562