ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 16:30:03     โดย : สวท.ลำปาง
   องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด รับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด จำนวน ๑ อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าดงานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.และ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐-๕๔๐๑-๙๗๑๔


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
สิ้นสุดวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562